ARTEMEIS Logo

Πολιτική Απορρήτου

Η ART-εμείς, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) στην οποία ανήκει ο παρόν δικτυακός τόπος http://www.artemeis.gr/ , δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και για να το πετύχει, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Η ART-εμείς έχει φροντίσει για την προστασία της εχεμύθειας και της εμπιστοσύνης των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για την ιστοσελίδα της ART-εμείς και διέπει τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τις πρακτικές των δεδομένων που περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση. Αν επιθυμείτε μπορείτε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «η Δήλωση») προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε σχετικά με εσάς (μεταξύ των οποίων ενδέχεται να συλλέγονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

Συνιστάται  να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες / προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η συλλογή, διατήρηση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα της ART-εμείς ρυθμίζεται από τους όρους του παρόντος τμήματος, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679), καθώς και όλου του σχετικού εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, η ιστοσελίδα  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε/ να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τoν ιστότοπό μας, ή άλλα ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να τα υποβάλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@elepap.gr ή στο τηλέφωνο 210-7228360.

 1. Είδος προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τον ιστότοπο της ART-εμείς είναι τα ακόλουθα:

Για την επικοινωνία με την ART-εμείς: Καταγράφεται η διεύθυνση e-mail και το ονοματεπώνυμο. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται στη βάση δεδομένων του ιστοτόπου της ART-εμείς και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Για την ηλεκτρονική ολοκλήρωση οποιασδήποτε αγοράς: Υποχρεωτικά απαιτείται να δηλώσει ο ενδιαφερόμενος:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Διεύθυνση
 • Πόλη
 • Νομός
 • Χώρα
 • Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου
 • Τ.Κ.

Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται στον ιστότοπο της ART-εμείς και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Υλικό και λογισμικό του υπολογιστή σας: Σας ενημερώνουμε, πως κατά την προσπέλαση του ιστοτόπου της ART-εμείς, οι μοναδικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται αναφορικά με το υλικό και λογισμικό του υπολογιστή σας, συνδέονται των cookies επιδόσεων, για τα οποία θα γίνει ειδικότερη μνεία στην ενότητα 2.1. του παρόντος.

Λοιπά στοιχεία (όπως π.χ. ο τύπος του εξυπηρετητή σας) δεν καταγράφονται.

 

 1. Αυτόματη Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων 

Η μόνη τεχνολογία αυτόματης συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος είναι αυτή των cookies (δεν χρησιμοποιεί web beacons ή άλλες τεχνολογίες προκειμένου να συλλέξουν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν επισκέπτεσθε διαδικτυακά την ART-εμείς), καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε.  Η συλλογή αυτών των δεδομένων επιτρέπει στην ART-εμείς να εξατομικεύει την διαδικτυακή σας εμπειρία, να βελτιώνει την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας της.

Ειδικότερα:

2.1 Cookies 

Η ιστοσελίδα του ART-εμείς χρησιμοποιεί cookies πρωτίστως για λόγους λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από τον εξυπηρετητή μιας ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τρέξουν προγράμματα ή να μεταδώσουν ιούς στον υπολογιστή σας. Τα cookies ανατίθενται αποκλειστικά σε σας και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή στο πεδίο που έστειλε το cookie σε σας.

Η ART-εμείς χρησιμοποιεί 3 ειδών cookies:

Α) Cookies λειτουργικότητας: Είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Τα εν λόγω cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Β) Cookies επιδόσεων (analytics): Τηρούνται για λόγους παρακολούθησης της κίνησης του ιστοτόπου της ART-εμείς και των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτής. Ειδικότερα, αποθηκεύονται στοιχεία όπως η περιοχή προσπέλασης, η ώρα που διήρκεσε η προσπέλαση και οι σελίδες που επισκεφθήκατε. Επειδή η IP address μαζί με κάποια από τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του χρήστη, η ΑΡΤ-εμείς –σεβόμενη απόλυτα την ιδιωτικότητα των δεδομένων σας-, έχει προβεί στην απενεργοποίηση της καταγραφής και διατήρησης της IP Address του χρήστη.

Γ) Cookies στόχευσης/διαφήμισης: Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Συνήθως τοποθετούνται για να θυμούνται την επίσκεψη σας σε μια ιστοσελίδα.

 1. Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων

Η ιστοσελίδα της ART-εμείς χρησιμοποιεί εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων. Αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 1. Widgets κοινοποίησης παρουσίας στην ιστοσελίδα. Κατά επιλογή και μόνο του επισκέπτη, η εφαρμογή μεταφέρει τον επισκέπτη στον λογαριασμό κοινωνικής του δικτύωσης όπου εισάγοντας τους κωδικούς του επιλέγει την κοινοποίηση παρουσίας του στην ιστοσελίδα της ART-εμείς. Η ιστοσελίδα της ART-εμείς δεν συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη που αφορούν τον λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον δεν έχει τη δυνατότητα συλλογής πληροφοριών για την χρήση των κοινωνικών δικτύων του επισκέπτη.
 2. Widget μεταφοράς του επισκέπτη στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της ART-εμείς. Κατά επιλογή και μόνο του επισκέπτη, η εφαρμογή μεταφέρει τον επισκέπτη στον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης της ART-εμείς. Η ιστοσελίδα της ART-εμείς δεν συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη που αφορούν τον λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον δεν έχει τη δυνατότητα συλλογής πληροφοριών για την χρήση των κοινωνικών δικτύων του επισκέπτη.

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης φέρουν την ευθύνη προστασίας προσωπικών δεδομένων και διατηρούν δικές τους πολιτικές απορρήτου. Σε αυτούς θα πρέπει να απευθύνεται ο επισκέπτης για να πληροφορηθεί για την χρήση των προσωπικών του δεδομένων.

 1. Διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών

Μία από τις κύριες λειτουργίες του ιστοτόπου της ART-εμείς είναι η λειτουργία του ως ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πλοηγηθεί στα προς διάθεση προϊόντα του Φορέα, να επιλέξει την επιθυμητή παραγγελία και να ολοκληρώσει τη συναλλαγή του ηλεκτρονικά.

Κατά τη διάρκεια της καταχώρησης της παραγγελίας, ο χρήστης πρέπει να υποβάλλει συγκεκριμένα προσωπικά του δεδομένα (αναλυτικά αναφέρθηκαν στην ενότητα 1 του παρόντος), τα οποία, κρίνονται απαραίτητα για την επιτυχή καταχώρηση της παραγγελίας, τηρούνται στη βάση δεδομένων του site και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής πληρωμής, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει αρχικά τον τρόπο διενέργειας της πληρωμής (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό) και εν συνεχεία, μεταφέρεται σε δικτυακούς τόπους τρίτων φορέων (π.χ. Τράπεζας), μέσα από το περιβάλλον των οποίων ολοκληρώνεται η συναλλαγή.  Οι εν λόγω δικτυακοί τόποι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας (π.χ. κρυπτογράφηση) με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας και ουδεμία ευθύνη έχει η ART-εμείς.

 1. Γενικοί όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα της ART-εμείς διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο ιστότοπος της ART-εμείς διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αυτοβούλως αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας ή καταχώρησης παραγγελίας αγοράς προϊόντων, όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 1 του παρόντος.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσετε την ύπαρξη αρχείου με τα προσωπικά σας δεδομένα, να διορθώσετε ή διαγράψετε αυτά, να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να εναντιωθείτε σε αυτά.

Ο ιστότοπος της ART-εμείς είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Η διατήρηση των προσωπικών στοιχείων γίνεται για όσο διάστημα χρειάζεται για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας και όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 1. Γνωστοποίηση και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται από το νόμο.

Η ART-εμείς δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους. Η Art-εμείς μπορεί, από καιρό σε καιρό, να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με μια συγκεκριμένη προσφορά που μπορεί να σας ενδιαφέρει και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μοναδικά προσωπικά σας στοιχεία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όνομα) δεν μεταφέρονται σε κανένα τρίτο μέρος.

Επιπλέον, η ART-εμείς μπορεί να μοιράζεται δεδομένα με αξιόπιστους συνεργάτες, προκειμένου να διεξάγουμε στατιστικές αναλύσεις ή/και να σας στείλουμε email ή ταχυδρομικά μηνύματα έχοντας λάβει ασφαλώς τη σχετική συγκατάθεσή σας. Όλα αυτά τα τρίτα μέρη απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός από την παροχή αυτών των υπηρεσιών στην ART-εμείς και υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας.

 1. Επιλογές

Η ART-εμείς μπορεί να ζητήσει την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, υποβάλλοντας συγκεκριμένο αίτημα.

Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας το συντομότερο δυνατό και εντός των προθεσμιών που θέτει ο ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

 1. Πρόσβαση

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς καθώς και να τα αναθεωρήσετε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε ένα αίτημα ή εάν σας προβληματίζει κάτι από τα ανωτέρω, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση dpo@elepap.gr.

 1. Ασφάλεια και ακεραιότητα των Δεδομένων

Η ART-εμείς εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κατάχρηση και μη εγκεκριμένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, τροποποίηση και καταστροφή.

Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 1. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Η ART-εμείς υποβάλλει την παρούσα Δήλωση σε τακτή επανεξέταση και ενδέχεται να την τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς και τα στοιχεία σας από την ημερομηνία αυτή.

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2019.

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση dpo@elepap.gr.

JOIN OUR NEWSLETTER


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κόνωνος 16, 11634 Αθήνα
2107233819
epikoinonia@artemeis.gr
Πατήστε enter για αναζήτηση ή ESC για κλείσιμο